Battlefields
Nettsteder som omtaler flere kjente steder og krigshandlinger under krigen. Her finner du også museer og minnelunder mv.