Normandie - invasjon i Normandie 6.juni 1944 - D-Dagen
Nettsteder som omhandler krigshandlinger i Normandie, museer, minnelunder og lokale turistbyråer mv.